Pravilnik o zasebnosti

Obveščamo vas, da zbiramo vaše osebne podatke, vključno z elektronskimi naslovi, v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, zlasti Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Ta pravilnik o zasebnosti pojasnjuje, kako bomo uporabljali, shranjevali in varovali vaše podatke.

  1. Zbiranje podatkov: Zbiramo vaše elektronske naslove in osebna imena, ki nam jih posredujete prostovoljno prek našega spletnega mesta, spletne prijave ali drugih komunikacijskih kanalov. Zbiramo samo podatke, ki so potrebni za izpolnitev vaših zahtev ali za namene, za katere ste nam izrecno dali soglasje.
  2. Namen uporabe: Vaši elektronski naslovi bodo uporabljeni izključno za namen, za katerega ste nam dali soglasje. To vključuje pošiljanje informacij, novic, marketinških sporočil, e-knjig ali drugih koristnih vsebin, ki so povezane z našimi izdelki ali storitvami.
  3. Varovanje podatkov: Zagotavljamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varovanje vaših podatkov pred nepooblaščenim dostopom, izgubo, spremembami ali razkritjem. Podatke hranimo na varnih strežnikih in jih obdelujemo v skladu z ustreznimi varnostnimi standardi.
  4. Hramba podatkov: Vaše podatke bomo hranili le toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani, ali kot to zahteva veljavna zakonodaja. Po preteku tega obdobja bomo vaše podatke izbrisali ali anonimizirali.
  5. Deljenje podatkov: Vaše podatke ne bomo delili s tretjimi osebami brez vašega izrecnega soglasja, razen če to zahteva veljavna zakonodaja ali če je to potrebno za izpolnitev vaših zahtev. V primeru delitve s tretjimi osebami bomo zagotovili, da imajo ustrezne ukrepe za varstvo podatkov in da se vaši podatki obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo.
  6. Vaše pravice: Imate pravico dostopati do svojih osebnih podatkov, zahtevati popravek netočnih podatkov, omejiti obdelavo ali izbrisati svoje podatke. Prav tako imate pravico umakniti soglasje za obdelavo svojih podatkov ali ugovarjati obdelavi v določenih okoliščin